fbpx

Zmiana minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku będzie dwukrotna

Zgodnie z ustawą w dniu 15 września 2022 r. opublikowane zostało rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 roku.

Podwójna waloryzacja minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku

Jak stanowi art. 3 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, jeżeli prognozowany na rok następny wskaźnik cen wynosi co najmniej 105% – ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej:

Minimalna stawka godzinowa brutto w 2023 roku:

od stycznia 2023 r.: 22,80 zł ( w 2022 było 19,70 zł)

od lipca 2023 r.: 23,50 zł

Minimalne wynagrodzenie miesięczne za pracę brutto w 2023 roku:

od stycznia 2023 r.: 3490,00 zł ( w 2022 było 3010)

od lipca 2023 r.: 3600,00 zł

Zwiększone koszty pracodawców w 2023:

Minimalne wynagrodzenie za 2022 wynosi 3010 brutto (2363,57 do wypłaty) a łączny koszt wynosi: 3636,38 zł

Od styczeń 2023 koszt wynagrodzenia wzrośnie, 3490,00 zł brutto (2715,48 do wypłaty) ( do 26 lat zwolnienie z PIT 2740,48zł), łączny koszt będzie wynosił: 4216,27 zł

Od lipca 2023 koszt wynagrodzenia wzrośnie ponownie, 3600,00 zł brutto (2789,86 do wypłaty) ( do 26 lat zwolnienie z PIT 2826,86 zł), łączny koszt będzie wynosił: 4349,16 zł

Podstawa prawna: Dziennik Ustaw 2022, poz. nr 1952