fbpx

Rozliczenie czynności cywilnoprawnych PCC-3

Czynności cywilnoprawne:

Podatnicy, którzy dokonują czynności cywilnoprawne (określonych w art. 1 ust. 1 ustawy o czynnościach cywilnoprawnych) tj.:

• umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,

• umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,

• umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,

• umowy dożywocia,

• umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,

• ustanowienie hipoteki,

• ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,

• umowy depozytu nieprawidłowego,

• umowy spółki,

• podlegają opodatkowaniu, dodatkowo opodatkowaniu podlegają także wszystkie zmiany wymienionych umów, o ile powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania.

W tym miejscu doradca podatkowy naszej Kancelarii, może pomóc podatnikowi właściwe rozpoznać obowiązek podatkowy, jego zakres, przygotować odpowiednie wyliczenia podatku przed podjęciem danej czynności i sporządzić deklarację podatkową (PCC) po jej przeprowadzeniu.