fbpx

Kariera

Nasza Kancelaria ciągle się rozwija i z związku z tym poszukujemy pracowników, którzy odznaczają się wysokimi kwalifikacjami, aktywnością i kreatywnością na swoim stanowisku pracy. Potrafią pracować w zespole i są odporni na stres. Codzienna praca w naszej Kancelarii jest pełna wyzwań, pozwalająca na nieustający rozwój kariery. Osoba, której szukamy stanie się integralną częścią naszej Kancelarii poprzez uczestnictwo w realizacji usług z zakresu obsługi księgowo-podatkowej oraz kadrowo – płacowej naszych Klientów. Jeżeli uważasz, że spełniasz te podstawowe warunki i chcesz rozpocząć karierę w KDP GROKAZ SC zapoznaj się ze stanowiskami, które proponujemy Ci w naszej Kancelarii.


Asystent ds. księgowości podatkowej
Miejsce pracy: Krapkowice
Zakres zadań:

 • wstępna weryfikacja dokumentów księgowych,
 • ocena dokumentów pod względem formalnym,
 • kwalifikacja dokumentów do poszczególnych kont księgowych,
 • kwalifikacja kosztów – zgodność dokumentów kosztowych z prawem podatkowym,
 • ocena zdarzeń gospodarczej – zgodności z prawem podatkowym i prowadzoną działalnością,
 • sporządzenie dokumentów dodatkowych wewnętrznych, gdy są wymagane,
 • rejestracja dokumentów w rejestrze księgi,
 • rejestracja dokumentów w odpowiednich rejestrach VAT,
 • rejestracja dokumentów w innych, wymaganych prawem, ewidencjach i rejestrach,
 • weryfikacja prawidłowości dokonanych zapisów pod względem formalnym,
 • udział w obliczeniu zaliczek na podatek dochodowym,
 • udział w obliczeniu podatku VAT i przygotowaniu odpowiednich deklaracji,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • obsługa programów księgowych, arkuszy kalkulacyjnych,
 • stała aktualizacja wiedzy, przepisów prawa podatkowego (PIT, VAT) w zakresie wymaganym na stanowisku,
 • organizowanie stanowiska pracy z uwzględnieniem zasad BHP i ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii.

Wymagania:

 • atutem będzie wykształcenie wyższe w kierunku ścisłym (finanse, rachunkowość, ekonomia, itd.) i znajomość obsługi oprogramowania księgowego, obsługi arkuszy kalkulacyjnych,
 • umiejętność ustalania priorytetów powierzonych zadań oraz dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu, elastyczność i cierpliwość,
 • systematyczność, obowiązkowość, dokładność i terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • umiejętność pracy w zespole. 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę – pełen etat,
 • stałe godziny pracy (poniedziałek – piątek, 7:00-15:00),
 • zdobywanie doświadczenia zawodowego,
 • możliwość rozwoju oraz nauki,
 • dostęp do licznych publikacji, wydawnictw, baz prawnych,
 • dobrą atmosferę pracy w młodym i dynamicznym zespole.

Prosimy o podpisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926, ze zm.)

Asystent / Specjalista ds. kadr i płac
Miejsce pracy: Krapkowice
Zakres zadań:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników i ich aktualizacja,
 • sporządzanie lub pomoc w sporządzeniu umów o pracę oraz aneksów,
 • zarejestrowanie nowych pracowników w ZUS, ich wyrejestrowanie i rejestracji zmian danych w trakcie zatrudnienia,
 • wystawianie świadectw pracy,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • prowadzenie ewidencji badań lekarskich i szkoleń BHP oraz monitorowanie ich ważności,
 • prowadzenie ewidencji urlopowych, ustalanie uprawnień w zakresie urlopu,
 • naliczanie wynagrodzeń pracowników na podstawie przekazywanych protokołów dostarczonych przez Klienta (czas pracy, nadgodziny, pory nocne, urlopy, nieobecności),
 • rozliczanie ryczałtu za używanie samochodu prywatnego,
 • rozliczanie dodatków i potrąceń niekomorniczych,
 • miesięczne naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy,
 • miesięczne naliczanie zaliczek na podatek dochodowy PIT-4R, PIT-8AR,
 • przygotowywanie i przekazywanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA wraz z raportami,
 • przygotowanie informacji o przelewach do Urzędu Skarbowego i ZUS,
 • przygotowywanie i przekazywanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA
 • przygotowywanie wniosków do ZUS o wypłatę zasiłku chorobowego, wypadkowego
 • przygotowywanie wniosków do ZUS o wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego
 • rozliczanie umów cywilno – prawnych (zlecenie, o dzieło),
 • rozliczanie, dokumentacja zatrudnienia obcokrajowców,
 • delegowanie pracowników do pracy za granicą,
 • naliczanie innych potrąceń z wynagrodzeń Pracowników, związanych z ich zadłużeniem,
 • przygotowywanie innych wymaganych dokumentów / wniosków do ZUS
 • sporządzanie informacji podatkowej IFT-1, PIT-11, PIT-40,
 • obsługa czynności związanych z Komornikiem,
 • rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych,
 • obsługa dofinansowania z OHP,
 • obsługa dofinansowania z PFRON.

Wymagania:

 • atutem będzie wykształcenie wyższe w kierunku ścisłym (finanse, rachunkowość, ekonomia, itd.) i znajomość obsługi oprogramowania kadrowo – płacowego, obsługi arkuszy kalkulacyjnych,
 • umiejętność ustalania priorytetów powierzonych zadań oraz dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu, elastyczność i cierpliwość,
 • systematyczność, obowiązkowość, dokładność i terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę – pełen etat,
 • stałe godziny pracy (poniedziałek – piątek, 7:00-15:00),
 • zdobywanie doświadczenia zawodowego,
 • możliwość rozwoju oraz nauki,
 • dostęp do licznych publikacji, wydawnictw, baz prawnych,
 • dobrą atmosferę pracy w młodym i dynamicznym zespole.

Prosimy o podpisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926, ze zm.)