fbpx

Certyfikaty, wyróżnienia

Wpis instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych WUP Opole

Posiadamy aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr 2.16/00017/2009 dokonany w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu, który jest wymagany od instytucji szkoleniowych ubiegających się o zlecenia na szkolenie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowane ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, fundusze pomocowe Unii Europejskiej. W ramach dokonanego zgłoszenia prowadzimy szkolenia w tematach: Abc przedsiębiorczości – moduł podstawowy, Abc przedsiębiorczości – moduł rozszerzony, Pracownik kadr i płac, Pracownik księgowości uproszczonej, Pracownik obsługi biurowej, Prowadzenie dokumentacji pracowniczej, Transakcje w obrocie UE, Zrozumieć podatek VAT – od podstaw.


Certyfikat ISO 26 000 Social Responsibility

Nasza Kancelaria otrzymała certyfikat ISO 26 000 Social Responsibility w zakresie odpowiedzialności społecznej wydany przez Stowarzyszenie Podatników w Polsce. Upowszechniając wiedzę podatkową poprzez udostępnianie gazety „Doradca Podatkowy” naszym Klientom uznajemy potrzebę uwzględnienia w swoich procesach decyzyjnych kwestii dotyczących uwarunkowań społecznych i środowiskowych oraz rozliczania się z decyzji i działań wpływających na otoczenie organizacji.


Wyróżnienie „Wzorcowa Kancelaria Roku 2008”

Z przyjemnością informujemy Państwa o otrzymaniu przez naszą Kancelarię wyróżnienia „Wzorcowa Kancelaria Roku 2008”. Nasza Kancelaria od kliku lat uczestniczy w programie „Budujemy System Jakości w Kancelarii”, który jest organizowany przez Fundację na Rzecz Wspierania Doradztwa Podatkowego oraz Forum Doradców Podatkowych. Program ten jest narzędziem do ciągłego doskonalenia jakości świadczonych przez nas usług, przyczyniając się do uporządkowanej organizacji pracy. Szeroki zakres i specyfika świadczonych przez nas usług sprawia,że informacje i dane przekazywane nam przez Państwa wymagają szczególnej ochrony. Dzięki wprowadzeniu sformalizowanych procedur istnieje lepszy nadzór nad dokumentami księgowymi, bezpieczeństwo informacji, lepszy ich przekaz oraz ciągłe podwyższenie zadowolenia Klienta.


Wyróżnienie „Złotówka Podatnika 2007”

6 listopada 2007 w Krakowie miała miejsce uroczysta konferencja zorganizowana przez Fundację na Rzecz Wspierania Doradztwa Podatkowego. Wręczono podczas niej „Złotówkę Podatnika 2007” najwyższe wyróżnienie Stowarzyszenia Podatników w Polsce dla miesięcznika „Doradca Podatkowy” – Gazeta Klientów Kancelarii. Nagrodę przekazano redakcji pisma, ale została dedykowana wszystkim doradcom podatkowym przekazującym pismo „Doradca Podatkowy” swoim Klientom.


Certyfikat „Kancelaria przyjazna Podatnikowi”

Przez cały 2006 rok Nasza Kancelaria uczestniczyła w Programie Budujemy System Jakości w Kancelarii. Uwieńczeniem naszych wysiłków związanych z wdrożeniem i utrzymaniem systemu zarządzania jakością w Kancelarii Doradztwa Podatkowego było uzyskanie w Grudniu 2006 Certyfikatu” KANCELARIA PRZYJAZNA PODATNIKOWI”. Jest on gwarancją bezpieczeństwa, sprawdzonych procedur i profesjonalnej obsługi. Przyznany przez Forum Doradców Podatkowych oraz Fundację Na Rzecz Wspierania Doradztwa Podatkowego.