fbpx

DORADZTWO PODATKOWE DLA FIRM

Korzystanie z wiedzy doradców podatkowych w dzisiejszych czasach staje się standardem w prowadzeniu firmy. Chcąc się skupić na rozwijaniu swojej działalności Przedsiębiorca oczekuje fachowej i rzetelnej pomoc w rozwiązywaniu problemów z zakresu zagadnień podatkowych i ekonomicznych. Nie chce on tracić czasu na śledzenie i interpretowanie ciągle zmieniających się przepisów.


Nasi Doradcy Podatkowi rozpatrują nie tylko już istniejące problemy, ale przede wszystkim znając skutki jakie mogą powstać poprzez takie czy inne działania starają się uchronić Klienta – podatnika przed przyszłymi, ewentualnymi nieprzyjemnościami ze strony aparatu fiskalnego. Doradzają jak zoptymalizować obciążenia podatkowe i okołopodatkowe zmniejszając tym samym koszty prowadzenia Państwa przedsiębiorstwa.


Podatnik nie zawsze jest w stanie sam rozwiązać problemy dotyczące kontaktów z organami podatkowymi, dlatego wychodzimy naprzeciw temu problemowi. Sporządzamy odwołania, podania, wyjaśnienia, skargi, zażalenia do organów podatkowych oraz reprezentujemy i zastępujemy za pomocą pełnomocnictwa podatników przed instytucjami administracji publicznej ( Urząd Skarbowy, Urząd Celny, Wojewódzki Sąd Administracyjny /WSA/, Naczelny Sąd Administracyjny /NSA/, ZUS itd.) w zakresie obowiązków podatkowych.
Pamiętajmy również, że Doradcy Podatkowi w naszej kancelarii są obowiązkowo ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej oraz wykonując zawód zaufania publicznego obowiązuje ich tajemnica służbowa.
Wykonujemy usługi doradztwa podatkowego w zakresie:
• porady, opinie, wyjaśnienia z zakresu obowiązków podatkowych, 
• sporządzanie zeznań rocznych /PIT/ , 
• sporządzanie wszelkich zeznań i deklaracji podatkowych do Urzędów Skarbowych, Urzędów Gminy, 
• reprezentowanie klienta w sporach przed organami podatkowymi , 
• reprezentowanie klienta przed organami celnymi, 
• sporządzanie pism, odwołania, wnioski do organów podatkowych, 
• zastępstwo procesowe przed WSA, NSA, 
• udział w kontroli podatkowej przedsiębiorstwa, 
• sporządzanie umów związanych z działalnością gospodarczą, 
• doradztwo w zakresie nowych regulacji prawnych dotyczących wymiany towarowej z kontrahentami w Unii Europejskiej, 
• nadzór podatkowy (kontroling podatkowy) 
• weryfikacja dokumentów księgowych (audyt podatkowy) 
• wybór formy opodatkowania
• optymalizacja obciążeń podatkowych
• zakładanie firm
• likwidacja firm