fbpx

Doradcy podatkowi

Doradca podatkowy to osoba, która zajmuje się na co dzień śledzeniem i interpretowaniem przepisów podatkowych. Korzystanie z wiedzy doświadczenia ludzi biegłych w sprawach podatkowych staje się dzisiaj standardem w przedsiębiorstwach prowadzących działalność gospodarczą. Zespół doradców podatkowych w naszej Kancelarii tworzą:


Kazimierz Zieliński

Doradca podatkowy nr 06864

Wieloletni praktyk, ekspert w dziedzinie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT), autor publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz prawa działalności gospodarczej, prowadzi od wielu lat działalność dydaktyczną w formie warsztatów i szkoleń z zakresu prawa podatkowego, współwłaściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego GROKAZ SC,nadzoruje obsługę podatkowo – księgową oraz kadrowo – płacową podmiotów gospodarczych, dodatkowo zajmuje się sporządzaniem analiz finansowych, biznes planów, wniosków o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.


Grażyna Zielińska

Doradca podatkowy nr 06863

Wieloletni praktyk, ekspert w dziedzinie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), współwłaściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego GROKAZ SC, nadzoruje obsługę podatkowo – księgową oraz kadrowo – płacową podmiotów gospodarczych, zarządza rozwojem i organizacją Kancelarii.


Samorząd zawodowy doradców podatkowych
Krajowa Izba Doradców Podatkowych jest samorządem zawodowym działającym na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jednolity Dz. U. 2008 r. Nr 73 poz 443 z późn. zm). Przynależność doradców podatkowych do Izby jest obowiązkowa i powstaje z chwilą wpisu na listę (tytuł „doradca podatkowy” podlega ochronie prawnej). W wykonywaniu swoich zadań samorząd doradców podatkowych jest niezależny i podlega tylko ustawom.

Krajowa Izba Doradców Podatkowych
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3/310, 02-362 Warszawa
tel (022) 578 50 00
fax (022) 578 50 09
e-mail: biuro@kidp.pl
strona internetowa: http://www.krdp.pl

Biuro Opolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
ul. Pl. Kopernika 1/7
45-040 Opole

tel.: 77 456 68 20, kom. 723 570 464
e-mail: opolski@kidp.pl strona internetowa: https://opolski.kidp.pl/