fbpx

Przedłużenie ulgi mały ZUS plus o dodatkowe 12 miesięcy

Jeśli chcesz  korzystać z dodatkowych 12 miesięcy „małego ZUS plus”, a nie skończył Ci się okres 36 miesięcy ulgi do sierpnia 2023 r., to nie musisz ponownie zgłaszać się do ubezpieczeń. Dodatkowe 12 miesięcy zostanie Ci automatycznie doliczone.

Mały ZUS plus – zasady

Jest to czasowe rozwiązanie dotyczące przedsiębiorców korzystających z Małego ZUS Plus w 2023 r.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorcy mogą korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia firmy. Zachowanie takiego limitu jest niezbędne, aby zapewnić im zabezpieczenie społeczne.

Przedsiębiorcy, którzy korzystają obecnie z Małego ZUS Plus („MZ+”) i których przychód w roku poprzedzającym nie przekroczył 120 tys. zł, będą mogli dłużej opłacać niższe składki ZUS. Dzięki dodatkowym 12 miesiącom zaoszczędzą nawet kilkaset złotych miesięcznie, w zależności od tego, jak wysoki był ich ubiegłoroczny dochód.

Natomiast jeśli przedsiębiorca zakończył korzystanie z Małego ZUS-u Plus w 2023 r., ponieważ minęło już 36 miesięcy, ale nadal spełnia pozostałe warunki ustawowe, to może zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do 31 grudnia 2023 r. Od kolejnego miesiąca ponownie będzie mógł opłacać składki w ramach „MZ+” – jemu też przysługiwać będzie 12 dodatkowych miesięcy ulgi.

Podstawa wymiaru jego składek na „MZ+” nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok. Nie może być też niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.

 Jeśli chcesz  korzystać z dodatkowych 12 miesięcy „małego ZUS plus”, a  okres 36 miesięcy ulgi skończył Ci się w pierwszej połowie 2023 r.  i następnie zgłosiłeś się do ubezpieczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej z kodem 05 10, 05 12 to musisz ponownie zgłosić się do  ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo od 05 92.

Jak skorzystać z przedłużenia

Aby skorzystać z przedłużenia tej ulgi musisz złożyć w ZUS dokumenty:

  • wyrejestrowania z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli kontynuujesz prowadzenie działalności prowadzonej w 2023 r. oraz
  • zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynający się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób posiadających rentę przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

O czym warto pamiętać

Przedłużeniem ulgi zostaniesz objęty od 1 dnia następnego miesiąca. Zatem jeśli złożysz dokument ZUS ZUA/ZUS ZZA w sierpniu 2023 r. zostaniesz objęty przedłużeniem ulgi od 1 września 2023 r. Dokumenty te musisz przekazać nie później niż w terminie do 31 grudnia 2023 r. Jeśli nie złożysz dokumentu do tej daty utracisz prawo do przedłużenia ulgi.

Chcesz wiedzieć więcej?

Przygotowaliśmy dla Ciebie kilka rozwiązań – pakietów usług, w zakresie doradztwa, obsługi rozliczeń z ZUS, obsługi kadrowo-płacowej. Każdorazowo w trakcie spotkania  dopasowujemy ich zawartość do potrzeb prowadzonej przez Ciebie działalności. Zapraszamy do współpracy – umów się na spotkanie – zadzwoń tel. +48 606 335 947