Rozliczenie czynności cywilnoprawnych PCC-3

Czynności cywilnoprawne:

Podatnicy, którzy dokonują czynności cywilnoprawne (określonych w art. 1 ust. 1 ustawy o czynnościach cywilnoprawnych) tj.:

  • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
  • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
  • umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
  • umowy dożywocia,
  • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
  • ustanowienie hipoteki,
  • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
  • umowy depozytu nieprawidłowego,
  • umowy spółki,
  • podlegają opodatkowaniu, dodatkowo opodatkowaniu podlegają także wszystkie zmiany wymienionych umów, o ile powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania.

W tym miejscu doradca podatkowy naszej Kancelarii, może pomóc podatnikowi właściwe rozpoznać obowiązek podatkowy, jego zakres, przygotować odpowiednie wyliczenia podatku przed podjęciem danej czynności i sporządzić deklarację podatkową (PCC) po jej przeprowadzeniu.