Kancelaria Doradztwa Podatkowego GROKAZ SC Kazimierz i Grażyna Zielińscy

Kontakt: tel. 77 466 19 04, 77 44 666 22, email: kancelaria@grokaz.pl

Przekaż sprawy obsługi księgowej naszej Kancelarii, a zaoszczędzony czas przeznacz na rozwój swojej firmy.
Przekaż sprawy obsługi księgowej naszej Kancelarii, a zaoszczędzony czas przeznacz na rozwój swojej firmy.
Previous Next Play Pause
1

KIM JESTEŚMY

Nasza Kancelaria od 28 lat pomaga Klientom we wszelkich sprawach podatkowych.  Świadczymy usługi doradztwa podatkowego w pełnym zakresie, oferujemy kompleksową obsługę podatkowo-księgową oraz kadrowo-płacową. Specjalizujemy się w obsłudze rozliczeń podatkowych mikro i małych przedsiębiorców oraz gospodarstw rolnych i ogrodniczych, w zakresie podatku dochodowego (ryczałt ewidencjonowany, podatkowa księga przychodów i rozchodów), podatku od towarów i usług (VAT). Dla Klientów indywidualnych świadczymy usługi wsparcia w zakresie: podatków dochodowych (PIT), od spadków i darowizn (SD), czynności cywilno-prawnych (PCC). Dynamiczny rozwój prawodawstwa w naszym kraju, obliguje nas również do nieustannego śledzenia zmian w przepisach, dzięki czemu możemy przekazywać naszą wiedzę i doświadczenie naszym Klientom na organizowanych przez nas szkoleniach z zakresu prawa podatkowego, działalności gospodarczej oraz prawa pracy i ubezpieczeń. Zapraszamy do współpracy - zadzwoń i umów się na spotkanie z doradcą podatkowym, aby dowiedzieć się jak rozwiązać swoje problemy z podatkami.

OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

loading...
Doradztwo podatkowe
Zakładanie firm
Obsługa księgowa
Obsługa kadry-płace-ZUS
Biznes plany
Szkolenia

Korzystanie z wiedzy doradców podatkowych w dzisiejszych czasach staje się standardem w prowadzeniu firmy. Chcąc się skupić na rozwijaniu swojej działalności Przedsiębiorca oczekuje fachowej i rzetelnej pomoc w rozwiązywaniu problemów z zakresu zagadnień podatkowych i ekonomicznych. Nie chce on tracić czasu na śledzenie i interpretowanie ciągle zmieniających się przepisów.

 

Nasi Doradcy Podatkowi rozpatrują nie tylko już istniejące problemy, ale przede wszystkim znając skutki jakie mogą powstać poprzez takie czy inne działania starają się uchronić Klienta - podatnika przed przyszłymi,  ewentualnymi nieprzyjemnościami ze strony aparatu fiskalnego. Doradzają jak zoptymalizować obciążenia podatkowe i okołopodatkowe zmniejszając tym samym koszty prowadzenia Państwa przedsiębiorstwa. 

Czytaj więcej

Nasza Kancelaria oferuje Państwu pomoc przy zakładaniu każdej nowej firmy. Poprzez wnikliwą analizę przedmiotu i formy przedsięwzięcia proponujemy odpowiedni sposób opodatkowania, który ułatwi rozpoczęcie działalności.


Sporządzamy kompletną dokumentację i zajmujemy się całościowym procesem czynności przy przygotowaniu, zakładaniu i rejestrowaniu:
• Jednoosobowej działalności gospodarczej (osoba fizyczna)
• Spółki cywilnej, spółki osobowej (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna)
• Spółki kapitałowej: (z ograniczoną odpowiedzialnością)


W ten sposób przedsiębiorca poprzez zaoszczędzony czas, mniejszy stres i niepotrzebne nerwy będzie mógł się skupić na rozwoju swojej działalności i uniknie ślęczenia nad gąszczem przepisów i odpowiedniej ich interpretacji czy wypełniania druków i odwiedzania poszczególnych instytucji rejestrowych. 

Czytaj więcej

Obsługa podatkowo-księgowa jest usługą szeroko rozumianego outsourcingu. Polega ona na przekazaniu czynności, które nie są bezpośrednio związane z kluczowymi zadaniami Państwa przedsiębiorstwa w ręce firmy zewnętrznej (np. naszej kancelarii), przez co pozbywacie się Państwo ciężaru szkolenia, utrzymywania kosztownej, specjalistycznej kadry księgowej. 

Firmy świadczące takie czy inne usługi outsourcingowe stać na utrzymywanie i szkolenie wysoko wykwalifikowanej kadry ponieważ obsługują one wiele podmiotów przez co koszty utrzymania takiego pracownika są mniejsze niżeli w małej firmie, która musi tworzyć zespół finansowo-księgowy od podstaw. 

Korzystanie z tej strategii w prowadzeniu działalności oznacza mniejszą liczbę pomyłek, lepszą jakość sprawozdań finansowych i szybszy dostęp do informacji, co pozwala lepiej kierować przedsiębiorstwem.  Outsourcing podatkowo-księgowy pozwala na inwestowanie czasu i pieniędzy w realizowanie zadań kluczowych, dzięki którym przedsiębiorca zdobywa przewagę konkurencyjną i osiąga większe zyski.

Czytaj więcej

Obsługa kadr, wynagrodzeń, naliczanie składek ZUS jest jedną z wielu usług outsourcingu polegającą na przekazaniu tych czynności w ręce specjalistycznej firmy zewnętrznej (np. naszej kancelarii).

Powierzenie spraw pracowniczych naszej Kancelarii, na podstawie zawartej umowy, gwarantuje utrzymanie w poufności informacji kadrowo-płacowych jak również przyszłych planów pracodawców względem zatrudnianych pracowników.

Nasi Klienci nie muszą budować w swoich firmach działów rachuby płac czy kadr, dzięki czemu uzyskują już na starcie wymierne korzyści finansowe, (utworzenie takiego stanowiska pracy wiąże się m.in. z zakupem wymaganego sprzętu komputerowego, oprogramowania, corocznych aktualizacji, szkolenia pracowników i podnoszenia ich kwalifikacji, prenumeraty poradników fachowych, dostępu do aktualizacji przepisów prawa). 

Czytaj więcej

Jeżeli firma rozpoczyna lub rozszerza swoją działalność w biznesie, wówczas analiza ekonomiczna, biznes plan jest podstawą jej wszelkich działań planowo-inwestycyjnych. Stanowi on dokument umożliwiający określenie jej rozwoju, ocenę konkurencji, oszacowanie kosztów oraz ryzyka związanego z planowanym przedsięwzięciem, opłacalność inwestycji.

Biznes Plan odpowiada na pytanie: czy i w jakim stopniu nasze plany mają rację bytu w przyszłych, trudnych do przewidzenia warunkach? Ogranicza ryzyko związane z prowadzeniem działalności i niepewności związane z oszacowaniem możliwości prawdopodobieństwa zaistnienia przyszłych zdarzeń oraz pozwoli rozpoznać problemy, które mogą wystąpić na naszej drodze do osiągnięcia zamierzonych celów, zmniejszając tym samym ryzyko podjęcia błędnych decyzji.
 
Sporządzamy biznes plany wraz z opisami, analizy ekonomiczne dla celów kredytowych, wnioski kredytowe, analizy planowanych inwestycji, wnioski o dofinansowanie rozpoczęcia działalności ze środków Funduszu Pracy (Powiatowy Urząd Pracy), analizy bieżącej działalności, sprawozdania statystyczne, obliczamy odsetki i wskaźniki ekonomiczne.

Czytaj więcej

Nasza Kancelaria wspiera przedsiębiorców i ich pracowników w ciągłym rozwoju poprzez kompleksowy system szkoleń, które prowadzi dział doradztwa i edukacji. Wymiana kreatywnych doświadczeń wsparta komfortowymi warunkami do nauki pozwoli na unowocześnianie działalności oraz zarządzania firmą.

Pomoc szkoleniowa, doradcza oraz wydawnicza w zakresie rozwiązywania występujących problemów w działalności gospodarczej uczestników naszych szkoleń staje się narzędziem w rękach naszych klientów co w efekcie końcowym zaowocuje osiągnięciem przewagi konkurencyjnej na obszarze ich działania i podniesie ich pozycję na rynku.

Dostarczamy oraz przekazujemy szeroką wiedzę z zakresie obowiązujących przepisów prawa podatkowego, prawa działalności gospodarczej, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych.

Prowadzone przez naszych doradców szkolenia mają na celu uświadamianie podatników poprzez zaspakajanie ich potrzeb związanych z podnoszeniem kwalifikacji oraz kształtowanie umiejętności w wykorzystaniu nabytej wiedzy w zakresie stosowania w praktyce prezentowanych przepisów w ich codziennej działalności gospodarczej.

Czytaj więcej

ROZLICZENIA ROCZNE PIT

 

Przypominamy o obowiązku złożenia zeznań podatkowych PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za 2021 rok.

Nie martw się o swoje rozliczenie podatku - sporządzimy je za Ciebie - zadzwoń tel. 602 100 497, 606 335 947.

 

 

KONSULTACJE - PORADY ON-LINE

 

Planowanie założenia działalności

gospodarczej - pomysł, procedury,

opodatkowanie, rejestracja.

 

Dofinansowanie założenia działalności

gospodarczej ze środków Funduszu

Pracy - informacje, wnioski, procedury.

Zatrudnienie pracownika - obowiązki

pracodawcy, pracownika,

dokumentowanie.

 

Opodatkowanie sprzedaży mieszkania -

ulga mieszkaniowa, informacje, warunki,

dokumentowanie

 

Opodatkowanie - spadki, darowizny -

obowiązki spadkodawcy, darczyńcy,

obdarowanego

Opodatkowanie i rozliczanie prywatnego

najmu nieruchomości

 

Masz problem? Potrzebujesz porady, informacji? Umów się na wideo rozmowę on-line z Twoim doradcą - zadzwoń tel. 602 100 497, 606 335 947.

 

 CO NAS WYRÓŻNIA?

 

28 lat doświadczeń

Unikalne, wieloletnie doświadczenie naszych doradców podatkowych, codzienna praktyka w rozwiązywaniu problemów przedsiębiorców oraz współpraca z organami skarbowymi pozwala na optymalne dopasowanie opodatkowania Twojej działalności gospodarczej.

 

Narzędzia do pozyskiwania finansowania

Rozpoczynając działalność gospodarczą masz możliwość pozyskania dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy, Funduszy Europejskich czy instytucji finansowych. Przygotujemy za Ciebie wniosek o dofinansowanie, biznes plan, a później niezbędne dokumenty związane z założeniem działalności i jej rozliczaniem. Wszystko w jednym miejscu.

 

Wiedza i szkolenia

Prawo działalności gospodarczej, prawo podatkowe, prawo pracy i ubezpieczeń, ciągłe zmiany w pozostałych przepisach wymagają stałej aktualizacji wiedzy w zakresie prowadzenia i rozliczania Twojego biznesu, dzięki kompleksowym szkoleniom będziesz mógł z wyprzedzeniem planować rozwój Twojej firmy i zatrudnionych pracowników.

Zbliża się termin wymiany kas rejestrujących starego typu na kasy online. Od 1 stycznia 2021 r. kasy online będą stosowane przez podatników branży gastronomicznej, usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz sprzedaży węgla.


Podatnicy mogą skorzystać z ulgi na zakup kas online w ramach wymiany kas starego typu.

Zmieniony zapis art. 111 ust. 4 ustawy o VAT stanowi, że prawo do uzyskania kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej, dalej: „ulga”, przysługuje podatnikom, u których:
1) powstał obowiązek prowadzenia ewidencji i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji w obowiązujących terminach przy zastosowaniu kas online;
2) nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kas online oraz dotychczas nie używali żadnych kas rejestrujących.


Zgodnie ze zmienioną regulacją podatnicy będą mogli odliczyć od podatku VAT „ulgę” na zakup kas nabytych w związku z:
1) powstaniem obowiązku i rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, lub
2) dobrowolnym rozpoczęciem prowadzenia ewidencji i nie stosowaniem dotychczas kas
rejestrujących
- w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł (wysokość „ulgi” nie uległa zmianie).


„Ulga” dotyczy zatem tych podatników, którzy po raz pierwszy rozpoczynają prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kas (z wyjątkiem branż zobligowanych do wymiany wskazanych w ustawie wprowadzającej).


Przy czym z art. Ill ust. 4 ww. ustawy wynika, że uznaje się, iż kasa online została zakupiona w związku z powstaniem obowiązku i rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, jeżeli zakup nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji. Podatnicy, aby skorzystać z „ulgi” na zakup kas będą mieć zatem pół roku od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji na zakup pozostałych kas rejestrujących, które są im potrzebne do prowadzenia ewidencji i na te kasy będzie przysługiwała „ulga”.


Regulacja ta będzie miała zastosowanie również do podatników, u których nie powstał obowiązek, a którzy dobrowolnie rozpoczną prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas online i dotychczas nie stosowali kas rejestrujących (również kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii) do prowadzenia ewidencji.


Co istotne, „ulga” przysługuje również tym podatnikom, którzy na podstawie ustawy zostali zobligowani do wymiany dotychczas stosowanych kas, na kasy online. Z „ulgi” mogą zatem skorzystać np. przedsiębiorcy z branży paliwowej, którzy prowadzą już ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, przy zastosowaniu których ewidencjonują sprzedaż benzyny. Dodatkowo przy ich wymianie nie
będą musieli zwracać „ulgi” już wykorzystanej na te kasy.


Ważne!
- Z „ulgi” będą mogli skorzystać także podatnicy, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub są podatnikami, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku.
- „Ulga” przysługuje tylko na zakup kas on-line. Z „ulgi” nie będą mogli skorzystać podatnicy, którzy zakupią kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii po 30 kwietnia 2019 r.
(Podstawa prawna: art. Ill ust. 4 i 5 ustawy wprowadzającej)
- Podatnik może skorzystać z „ ulgi ” również w przypadku, gdy zapłata za zakup kasy rejestrującej dokonywana jest w ratach. Warunkiem skorzystania z „ulgi” będzie w tym przypadku zapłacenie wszystkich rat za kasę, ponieważ podstawą do uzyskania ,, ulgi ’’jest dowód zapłaty całej należności za jej zakup.
- „ Ulga ” nie przysługuje natomiast w przypadku kas, które są używane przez podatnika na podstawie umów najmu, dzierżawy lub leasingu.

W zmienionych regulacjach zrezygnowano z warunku złożenia przez podatnika przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji oświadczenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tej ewidencji (które było obligatoryjne w poprzednim stanie prawnym).


Ważne!
- Podatnik, który będzie ubiegał się o zwrot „ ulgi ”, nie będzie musiał już składać do właściwego naczelnika urzędu skarbowego pisemnego zgłoszenia (oświadczenia)

 

Galeria wydarzeń

loading...
Nowa siedziba Kancelarii
Szkolenie dla PUP
Szkolenia podatkowe
Konferencja doradców podatkowych
Młodzieżowa Akademia Biznesu

We wrześniu 2020 przeprowadziliśmy siedzibę naszej Kancelarii do nowej lokalizacji - obok. Dotychczasowy nasz lokal i teren, na którym się znajdował obok naszej nowej siedziby został zagospodarowany na rzecz rozbudowy Krapkowickiego Centrum Zdrowia (szpitala). Nasz aktualny nowy adres to: Osiedle XXX lecia 20B, 47-303 Krapkowice.

Czytaj więcej

Nasza Kancelaria organizowała szkolenie bezrobotnych na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach. Szkolenie polegało na przygotowaniu osoby bezrobotne do rozpoczęcia pracy na stanowisku SPECJALISTA FINANSOWO – KSIĘGOWY [kod CPV: 80530000-8].

Czytaj więcej

W naszej kancelarii odbywają się spotkania szkoleniowe dla naszych klientów. Tematy szkoleń dotyczą m.in.  zmian  w podatkach i przepisach dotyczących przedsiębiorców.

Czytaj więcej

W maju 2015 roku w Opolu doradcy podatkowi z województwa opolskiego zebrali się na spotkaniu poświęconym zagadnieniom oszustw karuzelowych, wykład pt. "Karuzela podatkowa" wygłosił doradca podatkowy P. Leszek Trzaska, pełniący obecnie funkcję Sędziego Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego.

Czytaj więcej

W Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach od września 2012 do kwietnia 2013 trwała I edycja Młodzieżowej Akademii Biznesu, w której udział brali uczniowie klas maturalnych. W ramach warsztatów prowadzonych przez Dawida Zielińskiego z Kancelarii Doradztwa Podatkowego GROKAZ (www.grokaz.pl) młodzież poznawała zagadnienia z podstaw nauki o biznesie i odpowiedzi na pytania: kim jest przedsiębiorca, czy ja jestem przedsiębiorczy.

Czytaj więcej

JAK NAS ZNALEŹĆ

Back to top