DORADZTWO DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Oferta doradztwa podatkowego jest skierowana do osób fizycznych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, a w codziennych sprawach mają potrzebę korzystania z wiedzy doradców podatkowych w rozwiązywaniu pojawiających się problemów z zakresu prawa podatkowego. Przedmiotem doradztwa jest podatek dochodowy od osób fizycznych, prawo spadkowe, darowizny, czynności cywilnoprawne. Liczne zmiany przepisów, ich zawiłość oraz częste wprowadzanie nowych obowiązków podatkowych powoduje, że osoby, które na co dzień nie śledzą tej dziedziny prawa, mogą bardzo łatwo błędnie zidentyfikować obowiązek podatkowy, błędnie wypełnić zeznanie podatkowe czy deklarację lub w ogóle nie mieć wiedzy, że są stroną takiej czynności objętej obowiązkiem podatkowym.


Skutkiem tego może być kontrola podatkowa, wszczęte postępowanie podatkowe, a w efekcie dodatkowe obciążenia podatkowe i karno-skarbowe. W tym miejscu doradca podatkowy może wspomóc podatnika poprzez udzielenie informacji w jaki sposób uchronić lub zminimalizować skutki jego błędów, ewentualnie czynnie uczestniczyć w sprawie reprezentując klienta przed organem podatkowym, dodatkowo może przygotowywać pisma wyjaśniające, korekty deklaracji, zeznań podatkowych, redagować pisma dotyczące tzw. „czynnego żalu”.


Dla naszych Klientów przygotowaliśmy kilka rozwiązań – pakietów usług, związanych z zakresem opodatkowania, każdorazowo w trakcie spotkania dopasowujemy zakres naszej usługi do potrzeb klienta.