Rozliczenie darowizny

Darowizny:

Otrzymanie darowizny wiąże się z każdorazowo z obowiązkiem podatkowym. Doradca podatkowy dzięki posiadanej wiedzy i praktycznemu doświadczeniu odpowie i pomoże Klientowi w przeprowadzeniu tej czynności zgodnie z przepisami prawa, aby uchronić podatnika od sankcji karno-skarbowych.

Podczas spotkania z doradcą Klient może oczekiwać informacji m.in. w zakresie:

co jest przedmiotem opodatkowania podatkiem od darowizn,

kto podlega obowiązkowi podatkowemu z tytułu nabycia darowizny,

kiedy powstaje obowiązek podatkowy,

w jaki sposób udokumentować darowiznę,

czy przysługuje podatnikowi zwolnienie z podatku i jakie warunki należy spełnić, aby je uzyskać,

jakie i kiedy złożyć zeznanie podatkowe,

konsekwencje niezgłoszenia nabycia darowizny do opodatkowania.

Doradca podatkowy może również przygotować odpowiednie zeznania podatkowe do właściwego urzędu skarbowego.